Wormenhotel
WORMENHOTEL

Het wormenhotel is een duurzaam en inspirerend alternatief voor de GFT bak. Samen met 20 tot 30 huishoudens uit je buurt kan in een hotel lokaal je eigen groente, fruit en etensresten composteren. De hotelgasten? Dat zijn de tijgerwormen. Zij verwerken al onze groen resten langzaam tot compost. Hoe gaaf?! Tijdens het oogstfeest wordt de verse compost verdeeld onder de buurt. Iedere bewoner kan zijn eigen compost gebruiken als voeding voor tuin en plant. Het hotel is geen ontwerp van E-waste Arcades maar dit initiatief past zo goed bij ons dat wij het naar onze eigen stad Eindhoven willen halen. In dit traject verzorgen wij de productie van het hotel én het begeleidingstraject met gemeente en buurtbewoners. Wilt u graag een wormenhotel in uw buurt of straat? Ga dan naar wormenhoteleindhoven.nl en meld u aan of neem direct contact met ons op!